Logo
Edycja XXIV 2019/Etap II

modernizacje dróg

← Edycja XXIV 2019/Etap II
Zagłosuj na ten obiekt

Dane obiektu

Dane obiektu
Nazwa obiektu Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 178 w Obornikach. Wykorzystanie przestrzeni kolejowej na infrastrukturę drogową.
Kategoria obiektu modernizacje dróg
Kraj Polska
Edycja Edycja XXIV 2019
Adres droga wojewódzka nr 178
64-600 Oborniki
wielkopolskie
PL
Opis
Rozwój sieci drogowej to strategiczny element poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. Budowane nowe obwodnice miast przyczyniają się do poprawy płynności ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego miasta. Budowane odcinki omijające centra miast, minimalizują niedogodności związane z korkami, zanieczyszczaniem powietrza i nadmiernym hałasem. Dzięki obwodnicom możliwe jest oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na nowy przebieg powstających dróg. Bez wątpienia nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 178 zwany „małą obwodnicą” dał taki efekt.
Inwestycja zrealizowana została po północnej stronie miasta, po śladzie nieczynnej, jednotorowej linii kolejowej, którą otwarto w 1910 roku. Linia łączyła stację Oborniki Wielkopolskie z Wronkami. W 1991 roku zawieszono jednak ruch pasażerski, a od 1994 także towarowy. W 2005 roku linię usunięto z ewidencji Polskich Linii Kolejowych i na przeważającej długości rozebrano. Na początku roku 2013 rozebrano także do semafora wjazdowego ostatnie metry pozostałego odcinka od Wronek do mostu przez rzekę Wartę, a most w Stobnicy został umieszczony na liście zabytków. Linia ostatecznie została zlikwidowana w 2008 roku.
Linia kolejowa bez wątpienia miała znaczący wpływ na funkcjonowanie trzech wielkopolskich miast Obornik, Obrzycka i Wronek oraz kilkudziesięciu wiosek. Była potrzebna i doceniana, więc modernizacja układu komunikacyjnego i zmiana przeznaczenia terenu z infrastruktury kolejowej na drogową, była dla inwestora i projektanta dużym wyzwaniem, które zmieniło całkowicie układ komunikacyjny w centrum Obornik. Realizacja inwestycji wymagała rozebrania mostu kolejowego przez rzekę Wełnę, wiaduktu w ciągu ul. Staszica oraz wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 11. Wszystkie te obiekty były związane z linią kolejową. Przeprowadzenie tej inwestycji było społecznie oczekiwane.
Zmiana układu komunikacyjnego wymagała nowych obiektów inżynierskich o innych parametrach technicznych, a przede wszystkim dostosowanych do współczesnych wymogów komunikacji samochodowej. Powstał więc nowy most przez rzekę Wełnę o długości 40,4m i szerokości 13,84m, a także wiadukt w ciągu ul. Staszica o długości 15,87m i szerokości 11,5m. Wybudowana obwodnica rozpoczyna się nowym rondem na skrzyżowaniu ul. Czarnkowskiej i ul. Kubiaka, a kończy na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada. Inwestycja obejmowała także przebudowę ok. 416 metrów drogi krajowej nr 11. Jako środek minimalizujący wpływ hałasu na otoczenie zastosowano nawierzchnię o warstwie ścieralnej o podwyższonej redukcji hałasu w postaci warstwy drobnoziarnistego SMA8 oraz zastosowano rozwiązania zmniejszające emisję hałasu do środowiska w postaci ekranów akustycznych. Ekrany akustyczne zamontowane na długości 680 metrów ochraniają pobliskie osiedla mieszkaniowe, gwarantując większy komfort życia. Przewidziano również ochronę rzeki Wełny poprzez wybudowanie zastawek na wlotach rowów, co umożliwia odcięcie spływu wód zanieczyszczonych np. paliwem samochodowym rozlanym po wypadkach. Warto nadmienić, że w ramach realizacji tej inwestycji posadzono łącznie około czterech tysięcy nowych drzew liściastych, iglastych, krzewów i bylin. Inwestycja zagwarantowała również bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zlokalizowano ścieżki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszych. Powstające obiekty zostały zaprojektowane w sposób uniwersalny, a więc jako dostępne i bezpieczne dla wszystkich – również dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Podstawowym celem wykorzystania przestrzeni kolejowej na infrastrukturę drogową było wyprowadzenie ruchu samochodowego (zwłaszcza tranzytowego) ze zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i likwidacja tzw. wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym województwa z kierunku Poznań-Czarnków. Modernizacja układu komunikacyjnego, z infrastruktury kolejowej na drogową, dała przede wszystkim korzyść lokalnym mieszkańcom, maksymalnie wykorzystała teren, który historycznie był kojarzony z miastem, a także poprawiła komfort jazdy kierowcom.

Zdjęcia

Stan obecny
W trakcie modernizacji
Przed modernizacją

Lokalizacja

Generalny wykonawca

Projektanci