Logo
Edycja XXIV 2019/Etap II

obiekty zabytkowe

← Edycja XXIV 2019/Etap II
Zagłosuj na ten obiekt

Dane obiektu

Dane obiektu
Nazwa obiektu Zespół pojezuickich obiektów zabytkowych w Rawie Mazowieckiej
Kategoria obiektu obiekty zabytkowe
Kraj Polska
Edycja Edycja XXIV 2019
Adres pl. Piłsudskiego 9
96-200 Rawa Mazowiecka
łódzkie
PL
Opis
„Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w XVII-wiecznych obiektach dziedzictwa kulturowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz nadaniem nowych funkcji kulturalnych – zespół pojezuickich obiektów zabytkowych w Rawie Mazowieckiej”.

Zadanie powyższe zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Spółka z o.o. w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w okresie od 2016 do 2019 roku i było współfinansowane przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.
Zakres zadania obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót konserwatorskich, budowlanych i instalacyjnych w budynkach kompleksu pojezuickiego, które są wpisane do rejestru zabytków: nr 777 z dnia 27.12.1967 (kościół, obecnie parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP), nr 779 z dnia 27.12.1967 (dzwonnica) oraz nr 780 z dnia 27.12.1967 (kolegium pojezuickie).
Remontem i modernizacją objęte zostały obiekty kubaturowe XVII – XVIII w. zespołu pojezuickiego ( kościół i budynki d. kolegium) wraz z zagospodarowaniem terenu. W kościele i budynkach parafialnych, będących w niezadowalającym lub złym stanie technicznym, wykonano kompleksowe prace budowlane i instalacyjne, do nowych potrzeb zaadaptowano nieużytkowane dotąd poddasza, a w podziemiach utworzono Centrum Spotkań i Dialogu. W obrębie dzwonnicy został utworzony taras widokowy, zwiedzającym udostępniono również niedostępne dotychczas krypty, co przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektu. Poddano konserwacji elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia. Obiekt został również przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zdjęcia

Stan obecny
W trakcie modernizacji
Przed modernizacją

Lokalizacja