Logo
Edycja XXIV 2019/Etap II

obiekty ochrony środowiska

← Edycja XXIV 2019/Etap II
Zagłosuj na ten obiekt

Dane obiektu

Dane obiektu
Nazwa obiektu Stacja Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa
Kategoria obiektu obiekty ochrony środowiska
Kraj Polska
Edycja Edycja XXIV 2019
Adres os. Mazurskie 1 A
11-700 Mrągowo
warmińsko-mazurskie
PL
Opis
Nazwa zadania: „Modernizacja stacji uzdatniania wody dla miasta Mrągowa”. Wartość zadania - 3 685 222,27 zł. Zadanie współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” ,oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody wymieniono starą, ręczną armaturę odcinającą na przepustnicę z napędami pneumatycznymi, zautomatyzowano procesy uzdatniania-filtracji wody, aeracji-napowietrzania wody oraz płukania filtrów, zamontowano też nowoczesną armaturę pomiarową, umożliwiającą prowadzenie podglądu procesów produkcji wody „online”. Wykonano całkowicie nową instalację do płukania, na którą składają się pompa płucząca, dmuchawa powietrza i armatura, zamontowano nowy zestaw hydroforowy, instalacji sprężonego powietrza do aeracji wody wprowadzane na układy filtracyjne wraz z armaturą regulacyjną i kontrolną. Zamontowano też urządzenia kontrolno-pomiarowe na stacji SUW i na ujęciu wody oraz urządzenia sterowania i wizualizacji procesów uzdatniania wody w dyspozytorni. Poza tym wymieniono istniejące przykrycia galerii rurociągów, oczyszczono i odmalowano istniejące konstrukcje stalowe i zbiorniki filtracyjne, zamknięto kanały popłuczyn, na podłogach i ścianach położono glazurę i terakotę, odświeżono elewację budynku.
W trakcie realizacji robót stacja pracowała bez zakłóceń a jakość oraz parametry techniczne dostarczanej mieszkańcom miasta wody nie uległa pogorszeniu.
Oczekiwane efekty to:
- poprawa warunków eksploatacyjnych, w tym zapewniających bezawaryjne funkcjonowanie stacji uzdatniania wody co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji;
- zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu obsługi;
- kontrola urządzeń poprzez system zdalnego monitoringu i sterowania pracą układu,
- poprawę efektywności pracy układu filtracji oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji poprzez optymalizację procesu technologicznego SUW;
- zmniejszenie ilości wody płuczącej oraz zwiększenie bezpieczeństwa utrzymania jakości uzdatnianej wody poprzez wprowadzenie automatyzacji procesów uzdatniania oraz dodatkowego napowietrzania złóż filtracyjnych;
- bieżąca kontrola i monitorowanie prowadzonego procesu uzdatniania wody dzięki budowie laboratorium analitycznego;

Zdjęcia

Stan obecny
W trakcie modernizacji
Przed modernizacją

Lokalizacja