Logo
Edycja XXIV 2019/Etap I

nowe obiekty

← Edycja XXIV 2019/Etap I
Zagłosuj na ten obiekt

Dane obiektu

Dane obiektu
Nazwa obiektu Klub Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów Kępno
Kategoria obiektu nowe obiekty
Kraj Polska
Edycja Edycja XXIV 2019
Adres Sikorskiego 3
63-600 Kępno
wielkopolskie
PL
Opis
Gmina Kępno pozyskała blisko 3,5 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na budowę i działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie. Nowy obiekt powstał przy ulicy Sikorskiego. Łączy on funkcje Klubu Seniora i wsparcia niesamodzielnych osób starszych oraz ich opiekunów. Działania te prowadzone są w partnerstwie Gminy Kępno ze Spółdzielnią Socjalną „Szansa”. Koszt całkowity zadania to niespełna 4,2 mln zł.

Obiekt składa się z dwóch poziomów. Na pierwszym usytuowano ogólnodostępną przestrzeń dla osób starszych, w której znajdzie się miejsce do zajęć ruchowych, sala kinezyterapii z węzłem szatniowo-sanitarnym oraz sala rekreacyjna z wydzieloną strefą wypoczynkową. Przewidziano też pomieszczenie na stołówkę.

Na poziomie drugim mieści się Centrum Wsparcia Opiekunów wyposażone w dwa dwuosobowe pokoje ze wspólnym węzłem sanitarnym oraz aneksem kuchennym. W tym miejscu będą też pomieszczenia biurowe oraz magazyny.

Roboty budowlane wykonała Korporacja BUDONIS Sp. z o.o. Spółka Jawna, z siedzibą w Kępnie. Koszt robót budowlanych to 4 145 166,31 zł. Gmina Kępno otrzymała dotację na realizację inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1 847 033,00 zł.

Ponadto Gmina Kępno pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 1 635 814,95 zł na realizację projektu pn. Razem z Szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2019 do 31.08.2022

Obiekt łączy wiele funkcji pomocy społecznej. Od 1 października swoją działalność w nowej siedzibie rozpoczął Klubu Seniora w ramach którego utworzonych zostało dodatkowych 20 nowych miejsc, rozwinięto również ofertę zajęć popołudniowych.

Klub Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w sposób kompleksowy będzie wspierał również niesamodzielne osoby starsze, w tym niepełnosprawne i ich opiekunów. Działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów umożliwi świadczenie usług dla osób niesamodzielnych poza instytucjami. Krótkoterminowa pomoc dla osób niesamodzielnych pozwoli odciążyć od codziennych obowiązków ich opiekunów a tym samym będzie zapobiegać umieszczaniu osób niesamodzielnych w opiece instytucjonalnej.

Oferta skierowana jest do osób starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego i ich opiekunów faktycznych.

Ogółem powstaje 135 miejsc opiekuńczych. Jest to opieka dzienna i popołudniowa w klubie seniora, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania jak również opieka w krótkookresowych miejscach całodobowego pobytu.

W nowym budynku przy ulicy Sikorskiego w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów utworzone zostaną 4 miejsca krótkookresowego pobytu dziennego/całodobowego dla osób niesamodzielnych. Ponadto utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne i prawno-socjalne, jak również szkolenia i organizacja spotkań grup wsparcia.

Ponadto przewidziane jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, gdzie objętych wsparciem zostanie 21 nowych podopiecznych oraz zatrudnienie na etat 7 opiekunek osoby starszej i asystent osoby niepełnosprawnej.

Wszystkie te działania prowadzone są we współpracy z MGOPS oraz w partnerstwie Gminy Kępno ze Spółdzielnią Socjalną „Szansa”.

Projekt jest wpisany w program rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno jako Przedsięwzięcie 5.1. Budowa nowej infrastruktury społecznej na rzecz polityki senioralnej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. To tylko jedna z wielu ważnych inwestycji, które obejmuje program rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno.

Zdjęcia

Stan obecny
W trakcie modernizacji
Przed modernizacją

Lokalizacja