Logo
Edycja XXIII 2018/Etap II

Remont i przebudowa budynku USC dawnego „DOMU DOKTORA” WILLA DR TROCZEWSKIEGO przy ul. 29-Listopada 4 w Kutnie wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna”

← obiekty użyteczności publicznej