Logo
Edycja XXIII 2018/Etap II

obiekty użyteczności publicznej

← Edycja XXIII 2018/Etap II
Zagłosuj na ten obiekt

Dane obiektu

Dane obiektu
Nazwa obiektu Remont i przebudowa budynku USC dawnego „DOMU DOKTORA” WILLA DR TROCZEWSKIEGO przy ul. 29-Listopada 4 w Kutnie wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna”
Kategoria obiektu obiekty użyteczności publicznej
Kraj Polska
Edycja Edycja XXIII 2018
Adres 29-go Listopada 4
99-300 Kutno
łódzkie
PL
Opis
Urząd Stanu Cywilnego w Kutnie

Budynek wzniesiony w 1897 roku według projektu znanego łódzkiego architekta Kazimierza Stebelskiego na planie nieregularnym, piętrowy z neorenesansową dekoracją. W latach 1910-1920 doktor Antoni Troczewski wraz z małżonką Lubomirą zamieszkał w willi znajdującą się obecnie w samym centrum miasta Kutna przy ul. 29-go Listopada 4. W okresie międzywojennym w „domu Troczewskiego” miały swoją siedzibę organizacje i instytucje związane z obozem narodowym: Związek Ludowo-Narodowy, redakcja „Tygodnika Kutnowskiego” czy Polska Macierz Szkolna.
W budynku odbywały się zebrania polityczne Narodowej Demokracji, której liderem w Kutnie do 1928 r. był dr Antoni Troczewski. Po II wojnie światowej w budynku funkcjonowała przychodnia przeciwgruźlicza a obecnie znajduje się tu Urząd Stanu Cywilnego.

Remont i przebudowa budynku USC obejmowały:
1) roboty budowlane i wykończenie wewnętrzne (ściany, posadzki, sufity, stolarka wewnętrzna),
2) roboty budowlane i wykończenie zewnętrzne (dach, okapy, rynny, elewacje, drzwi, okna, detale architektoniczne, poprawa efektywności energetycznej budynku – docieplenie ścian fundamentowych oraz dachu),
3) wzmocnienie konstrukcyjne,
4) instalacje wewnętrzne (elektryczne, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacje mechaniczną, klimatyzację),
5) infrastrukturę komunikacyjną (remont zjazdu z ul. 29-go Listopada, parking na 31 miejsc w tym 2 dla niepełnosprawnych osób, układ dróg wewnętrznych i chodników),
6) przyłącze wodne wraz z instalacją wodną wodotrysku,
7) przyłącze i instalacje kanalizacji deszczowej,
8) przyłącze i instalacje kanalizacji sanitarnej,
9) instalacje elektryczne zewnętrzne (m.in. obejmujące wymianę kabli od granicy działki do budynku, oświetlenie terenu i elewacji budynku),
10) pochylnie dla osób niepełnosprawnych,
11) ogrodzenie, elementy zieleni i małej architektury (tj. wodotrysk, wiata śmietnikowa, ławki, kosze),
12) wyposażenie i aranżację wnętrz (meble, roleta zwijana z nadrukiem Miasta Kutna, szafy do archiwum).

Powierzchnie:
- powierzchnia zabudowy – 320,81 m2
- powierzchnia użytkowa: piwnica – 185,99 m2
- powierzchnia użytkowa: parter – 234,82 m2
- powierzchnia użytkowa: piętro – 143,57 m2

Realizacja projektu przywróciła dawną świetność zabytkowego budynku Willi Troczewskiego. Projekt przyczynił się do wzrostu atrakcyjności miasta oraz wzmocnieniu kapitału społecznego. W willi Troczewskiego rozkwitać już będzie życie obywatelskie i społeczne, ekonomia społeczna oraz organizacje pozarządowe m.in. Centrum Dialogu Społecznego, punkt konsultacyjny dla kobiet borykających się z problemem alkoholizmu i przemocy w rodzinie czy też punkt dystrybucji regionaliów. Rewitalizacja obiektu uwzględniła likwidację barier architektonicznych, dzięki czemu umożliwiła korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym oraz w starszym wieku, które mają trudność z poruszaniem się. W budynku w dalszym ciągu wykonywane są zadania związane z obowiązkami Urzędu Stanu Cywilnego. Inwestycja wpływa na poprawę wizerunku miasta oraz może służyć za wzór dla innych miejscowości.

Zdjęcia

Stan obecny
W trakcie modernizacji
Przed modernizacją

Lokalizacja