Logo
Edycja XXIII 2018/Etap I

nowe obiekty

← Edycja XXIII 2018/Etap I
Zagłosuj na ten obiekt

Dane obiektu

Dane obiektu
Nazwa obiektu Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku
Kategoria obiektu nowe obiekty
Kraj Polska
Edycja Edycja XXIII 2018
Adres Piotra Skargi 2
06-100 Pułtusk
mazowieckie
PL
Opis
Budowa hali gimnastycznej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły wraz z częścią dydaktyczną i zapleczem socjalnym. Inwestycja obejmowała również wykonanie ogrodzenia oraz zewnętrznych urządzeń sportowych, parkingów oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej. Inwestycja znajduje się na obszarze objętym formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.z2014r., poz. 1446 z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków: - Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi (dawn. Kolegium Jezuickie) – wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków; - zespół urbanistyczno-architektoniczny miasta – wpis do rej. zabytków (Nr A-82 z 18.11.1959r.) oraz Gminnej Ewidencji Zabytków; - otoczenie baszty obronnej (100m) - wpis do rej. zabytków (Nr A-80 z 06.08.1959r.) oraz gminnej ewidencji zabytków.

Zdjęcia

Stan obecny
W trakcie modernizacji
Przed modernizacją

Lokalizacja