Logo
Edycja XXIII 2018/Etap I

obiekty użyteczności publicznej

← Edycja XXIII 2018/Etap I
Zagłosuj na ten obiekt

Dane obiektu

Dane obiektu
Nazwa obiektu Legnicka Biblioteka Publiczna
Kategoria obiektu obiekty użyteczności publicznej
Kraj Polska
Edycja Edycja XXIII 2018
Adres ul.Piastowska 22
59-220 Legnica
dolnośląskie
PL
Opis
Zabytkowy budynek przy ul. Piastowskiej 22, obecnie siedziba Legnickiej Biblioteki Publicznej, został wybudowany w 1893 roku według projektu berlińskiego architekta Krügera jako siedziba Loży Masońskiej „Pytagoras zu den drey Hőhen im Orient”. Po dojściu Hitlera do władzy, mieścił miejskie biuro NSDAP, urząd opieki społecznej i stołówkę. Po wojnie budynek do 1968 roku zajmowali Rosjanie.
Jest to budynek wolnostojący, zbudowany w całości z cegły, obłożony czerwoną licówką ceramiczną. Obiekt wybudowany jest w stylu historyzującym,
z przewagą neogotyku. Przeszłość historyczna, ciekawie dekorowana elewacja (gzymsy, fryzy, rozety i in.) jak i bogaty i różnorodny wystrój wnętrza, stawiają go wśród najznamienitszych budowli Legnicy.
Zakres prac:
• renowacja budynku biblioteki i odtworzenie jego wartości historycznej: roboty budowlane w budynku: prace budowlane i konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz budynku: modernizacja pomieszczeń, dachu, elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – montaż windy,
• prace instalacyjne w obiekcie: instalacje sanitarne, elektryczne, niskoprądowe: instalacja CCTV, instalacja LAN, instalacja SSP, instalacja SSWiN, zainstalo-wanie zabezpieczeń p. pożarowych i p. włamaniowych,
• infrastruktura towarzysząca wokół budynku, w tym drogi, ogrodzenie terenu, zieleń, opaski wokół budynku,

Zdjęcia

Stan obecny
W trakcie modernizacji
Przed modernizacją

Lokalizacja